תשובה אחת
למה להמיר?
בגירסאות האחרונות אפשר פשוט להעתיק מה PDF את הכתב ל WORD