2 תשובות
בבנקים הרשמיים.
מערכת סטיפס
מסרתי לבנק כמה אלפי לי רומני שהודפסו ב1999 לפני חודשיים.(בחודש מאי) היום קבלתי תשובת הבנק: הם ישנים ולא ניתנים להמרה.
אבקש תשובה לשאלתי. אורי
אורי