תשובה אחת
צנחן הקופץ ממטוס בעת תנועתו, ממשיך זמן מה לנוע בכיוון התנועה של המטוס, אך בהדרגה הוא נמשך כלפי מטה על ידי כבידת כדור הארץ. מהירות נפילתו מותנית בתאוצת הכבידה, דהיינו גוברת מרגע לרגע עד למהירות סופית. הדרך היחידה להאיט את מהירות הנפילה היא ההתנגדות האוויר וזו מותנית בגודל - קוטר העצם הנופל. זהו תפקיד המצנח, הגורם למהירות הסופית לקטון מיידית, כדי שהצנחן יוכל להישאר בחיים. האנרגיה הקינטית היא פונקציה של מאסת הצונח, ומהירותו.
באותו הנושא: