3 תשובות
אני חושבת שכן
לא יודעת איך אבל במשרד הפנים רשום להם
אני חושב שכן כי במשרד הפנים קודם כל לפי תעודת זהות יזהו את השם ואח"כ יגידו לך את מ"ס תעודת הזהות (למרות שבד"כ לא מבקשים מהם לעבוד ככה)
יוכלו גם לתת את שעת הלידה