תשובה אחת
בדרך כלל לא יותר מדיי. אל תדאג
באותו הנושא: