3 תשובות
מטעין זה פעיל ונטען זה סביל, אי אפשר להגיד האייפון מטעין
הקבל מטעין את האייפון והאייפון נטען ע''י הקבל
לאליפופ
האייפון לא נטען
המטען לא מטעין
יש לומר: האייפון נטען על ידי המטען, והמטען מטעין את באייפון.