תשובה אחת
צריך אייפון פרוץ.

וזה לא עובד על כל משחק.