תשובה אחת
אם את מגיעה לשלב 123 יש שם אפשרות לעשות את המילה הסודית "חשיש", אם את עושה אותה נפתחים לך כל הלבלים במשחק עם 100 אחוז.