2 תשובות
כל חולצה את יכולה לקפל אותה כלפי פנים ולעשות ממנה חולצת בטן
פוראבר 21