תשובה אחת
יש לפחות 2 אתרים שאני אוהבת אבל אני בטוחה שי עוד כאלה: גוליבר והדקה ה90