תשובה אחת
real drum זה האפליקציה הכי נורמאלית שמצאתי עד כה ^-^