תשובה אחת
תסתכלי בהתקשרויות האחרונות-מי התקשר אלייך אחרון וזה יראה לך.
line:445