4 תשובות
להתקשר בחזרה ולשאול d:
שואל השאלה:
למספר חסוי אי אפשר לחזור.. עוד?
אנונימית
תתקשרי אליו בחזרה ואם הוא מקלל אותך תתקשרי למשטרה
אי אפשר לבד זה מספר חסום...
אם אותו אדם שמתקשר מטריד אותך באופן קבוע יש לך אפשרות לפנות למשטרה ושם כבר ימצאו אותו