2 תשובות
צריך לחפש את הנקודה שבו היא קיבלה את המכה ונעשו סדקים. את תראי שיהיה שם חספוס
אפשר.. בדרך כלל בכיוון ההפוך מכיוון הזריקה יהיו רוב השברים
באותו הנושא: