2 תשובות
המסה מספר האלקטרונים והפרוטונים והנוטרונים
מסה, תכונות (מצב צבירה בטמפ' החדר, מגנטיות, הולכת חשמל, הולכת חום, מסיסות במים וכו'), מספר פרוטונים, מספר אלקטרונים ומספר ניוטרונים