2 תשובות
כ-32 קלוריות.
בתיאבון!
פרוסת גבינה צהובה 22% מכילה כ-82 קלוריות.