תשובה אחת
נפתחות כרגיל נסגרות בארבע ארבע וחצי משהו כזה