4 תשובות
אשה נשואה צריכה כיסוי ראש תמיד.. בהצלחה..
אני תמיד שמה מטפחת בכותל תמיד הרי זהו מקום דת מכובד.
רק אישה נשואה, ילדה לא.
בדרך כלל רק נשואות,