תשובה אחת
מוקד פניות המתגייס לאגף התקשוב:

*3808 מכל טלפון נייד, פקס: 03-9579030, ד. צ. 02150 - מדור איתור, צה"ל.

בית הספר למקצועות המחשב 03-6755817, שלוחה 2.
באותו הנושא: