9 תשובות
בהחלט. ראה בתגית "פקסים למייל" או בתגית "פקס".
מערכת סטיפס
פנה לספקית האינטרנט שלך, השרות ניתן בחינם או בתשלום סמלי f 5 ש"ח לחודש ושווה כל שקל. בדר"כ ניתן לקבל חודש או 3 חודשים לניסיון- כדאי ומומלץ. אני זרקתי את מכשיר הפקס שלי כבר בשנת 2002 ומאז יש לי מספר פקס וירטואלי- חוסך זמן, כסף, נייר ומקום במשרד. הפקסים מגיעים ומתוייקים ישירות למחשב שלי. בהצלחה ורד
שירות myfax מספק לך מספר פקס בחינם על פי דרישה. כל הפקסים שיתקבלו במספר הפקס שלך יועברו לכתובת המייל שלך.
צ'יקו מנובלה
בבקשה fax mail זה לא בחינם (לקוח מתוך התקנון של האתר myfax.co.il )
מחירים ותנאי תשלום
◦מחירון השירות המתעדכן מעת לעת יעמוד לרשות הלקוח באתר האינטרנט של החברה.
◦ברכישת השירות תפיק החברה חשבון בגין השירותים לשנה מראש.
◦התשלום יעשה על-ידי כרטיס אשראי. ללא אישור חברת אשראי לא תתן החברה את השירות כאמור. אי-אישור התשלום מכל סיבה שהיא כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה.
◦מבלי לפגוע באמור לעיל, התשלום בכרטיס אשראי או בכל דרך אחרת יתבצע תוך שלושים יום מתום תקופת החיוב. איחור בתשלום כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה. כל התשלומים יתבצעו בשקלים ועל כל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כחוק בשיעור שיהא קיים באותה עת וישולם על-ידי הלקוח עם כל תשלום כנגד הוצאת חשבונית מס כדין.
◦מחירים הנקובים בדולר ארה"ב או ביורו יחושבו על-פי שערם היציג ביום הפקת החשבונית.
◦אין בהשגתו של לקוח על דרישת התשלום של החברה בכדי לעכב ו/או לדחות ו/או לבטל את תשלומו בזמן הקבוע בהסכם זה.
◦בכפוף לכל זכות העומדת לחברה על-פי דין או על-פי הסכם, כל פיגור בתשלום מצד הלקוח יחויב הלקוח בריבית על תשלומיו על-פי הריבית למשיכות יתר חריגות הנגבית בבנק הפועלים בתקופת החבות.
יוסי
בחינם לקבל, לא בחינם לשלוח...
אריק
לשלוח פקס בחינם (עד 4 - 10 עמודים - תלוי באיזה סוג מסמך מדובר) אפשר באתר "פרי פקס".
יוסי
פרי פקס זה לא בחינם.
אפילו המחירון שלהם מטעה.
רכשתי חבילה... הם טוענים:
* פקס ממוצע = פקס של עמוד אחד כתוב ב word נשלח בד"כ בדקה אחת.
בפועל פקסים רגילים של הביטוח הלאומי לוקחים 5 דקות.
ממש גרועים.
אוהד
הכי טוב זה בחברות סלולר
1. קל לזכור את המספר
2. המספר שלך נשאר איתך גם אם אתה עובר חברה (להבדיל מחברות אינטרנט)
מוצרי פרסום
יש בפריפקס