תשובה אחת
קשה לדעת מה הבעיה ללא בדיקת המכשיר, אולם בשלב ראשון נסה את הפעולות הבאות:

האם הגבר מתרחש בעקבות התקנת אפליקציה כלשהי? אם כן - הסר אותה.

נסה גם את הדרך הבאה:

1. כבה את מכשיר הגלקסי
2. הוצא את הסוללה
3. כבסוללה בחוץ לחץ על מקש ההדלקה למשך כחצי דקה
4. לאחר מספר דקות החזר את הסוללה
5. הדלק את הגלקסי

האם זה עזר? אם לא - כתוב וננסה דרך נוספת.