2 תשובות
ניתן לנסות לאפס את המכשיר - לבצע שחזור הגדרות יצרן.
יש לי תקלה דומה. יש אצלי בעייה בכפתור כיבוי והפעלה שבצד המכשיר. הכפתור פשוט נתקע ועד שלא משחררים אותו הבעייה ממשיכה
אמיר