4 תשובות
לפי ההלכה הן חייבות, אבל אם היא לא מרגישה טוב היא שואלת את הרופא אם הרופא אוסר אז בדרך כלל הרב מתיר לה, בכל מקרה מומלץ לשאול את הרב.
תלוי לפי ההמלצה הרפואית
תלוי עם יש סיבוכים או הכל בסדר ובאיזה שלב בהריון היא אבל אם באמצע מרגישים רע צריךלהפסיק את הצום
עוברות ומניקות חייבות להתענות ביום הכיפורים, והוא מחדש שהן חייבות להתענות גם בתשעה באב, שחיובו מדרבנן. על פי פסיקתו ודינו של רבא, פשוט מסברא, עינוי אינו מהוה סכנת נפשות לעוברות ומניקות, אלא צער בלבד, ולכן אינו דוחה איסור דאורייתא. מחדש רבא שאף בתשעה באב שחיובו מדרבנן, ובמקום צער לא גזרו חכמים, מעוברות ומניקות חייבות בתענית

דינו של רבא גם מתיר למעוברת שהריחה לאכול עד שתשיב את נפשה, משמע ששאר מעוברות אסורות באכילה.