4 תשובות
עד כיתה י' ניראה לי.
אנונימית
יש מקומות שעשר שנות לימוד
יש מקומות ששתים עשרה
חוק חינוך חובה הורחב בשנים האחרונות עד סוף כיתה יב בישראל
אנונימי
זה לא עניין של גיל, חוק חינוך חובה הוא עד כיתה י"ב.
אני לא ממליץ לעזוב לפני, לא משנה מה.