7 תשובות
nobody is perfect, but i'm not nobody
everyone dont perfect but i dont everyone
אנונימי
סתכלי בתרגום!
nobody is perfect but i'm not everybody
ואתה יודע שזה לא ממש מתחרז כמו בעברית..
nobody is perfect but i'm not everyone:)
nobady is perfect, but i'm not everyone
"nobody's is perfect. but i am the nobody"