7 תשובות
nobody is perfect, but i'm not nobody
everyone dont perfect but i dont everyone
אנונימי
סתכלי בתרגום!
Nobody is perfect but i'm not everybody
ואתה יודע שזה לא ממש מתחרז כמו בעברית..
Nobody is perfect but I'm not Everyone:)
nobady is perfect, but i'm not everyone
"Nobody's is Perfect. but I Am the Nobody"