תשובה אחת
כן
יום בושה לישראל שאנחנו מסכימים להפסקת אש הזאת!