4 תשובות
4 כולל
כן
שואל השאלה:
4 כולל השמש? כאילו 3 רגילים ושמש?
אנונימי
שואל השאלה:
או 4 ואז גם שמש?
אנונימי