תשובה אחת
אל תיתן לעולם לשנות את החיוך שלך תתן לחיוך לשנות את העולם
די חרוש אבל יכול להתאים לתמונה...