3 תשובות
תיפגש
שואל השאלה:
למה? ומה לעשות איתה?
אנונימי
כי יופי זה לא הכל.
ומזתומרת מה לעשות איתה?