3 תשובות
להתקשר יותר, לדבר על דברים אחרים. למצוא זמן.
אני חושבת שזה בגלל שכבר אין מה לדבר.
Po:
תדבר איתה על זה, בדיוק כמו שהסברת כאן.
להתחיל לפנות זמן אחד לשניה. (במידה והקשר חשוב לשניכם באופן הדדי)