2 תשובות
ההגייה
אנונימי
שהאות Ш נשמעת כמו ש רגיל והאות Щ נשמעת מרוככחת כמו שאמרו מעליי ההבדל בהגייה