8 תשובות
נו פגדי
צ'יבורשקה
על הילדה המיניאטרוית שגדלה מתוך פרח, נראה לי דיולמובצ'קה
"לונתיק" הסגול הזה
"מישה ומשה"
ויני פוך
נו פגדי
אנונימי
גנה הקרוקודיל
שפוקלק
יירלש
זימה אי פרוסטוקוושינו

ואו זה נראה ככ מוזר בעברית XD
Love ya איך גדלת על זה זה סדרות די חדשות
ציבורשקה
נו פגדי
ויני פוך
נו פגדי
יראלאש
צ'יבורשקה
פרסטקבשינו
סמשריקי
ברמנסקיי מוזיקאנטי
שואל השאלה:
ניצ'יבוו נסבצי לוטשה נטוו צ'ם בראדזיץ דרוזייאם פה בלו סבייטוו
אנונימית