2 תשובות
כן אני קיבלתי ידוע לך אולי למה התאריך גיוס הזה מיעוד (קרבי ג'וב?)?
שואל השאלה:
לא יודע אחי תשאל אותם, אני קיבלתי פטור מהצבא.