4 תשובות
150 לחלק ל 3 ואז 5 כפול מה שיצא לך זאת התשובה.. של 5 שעות ובמרחק 300 תחלקי פשוט למה שיצא
50
250
6
א.150/3=50 קמש
ב.5×50=250 קמ
ג.300/50=6 שעות
את מחלקת את ה150 ב3 כדי לראות את המרחק שהיא עוברת בשעה ואז פשוט מציבה

150:3=50 אז מהירות המשאית היא 50 קמש
5*50=250 במשך 5 שעות היא תעבור 250 קמש
300:50=6 היא תעבור 300 קמש לאחר 6 שעות