2 תשובות
מעקב, אחרי הישוד בבגידה, מביאה הוכחות לניבגד!
שואל השאלה:
הייתה מספר?
כאילו תחשוב על זה שאם מספרים אז זהו הלך על המשפחה
הבן זוג שנבגד הוא יהיה בדכאון רצח

אני לא אומרת שלא צריך לספר פשוט לכל צד יש הרבה דברים חיוביים והרבה שליליים
אנונימי