3 תשובות
אצל כל אחד זה שונה
שואל השאלה:
כמה בערך בממוצע?
3-6 אבל זה תלוי בהרבה דברים