8 תשובות
ב-1 לספטמבר
ב1 בספטמבר.
ב-1 לספטמבר שנת 2014
ב-1 לספטמבר בעיברי זה יוצא ו באלול