3 תשובות
אני חושבת שזה מפגר. דווקא כשאני עולה לי' זה משתנה. ויהיה לנו מלא עומס ביא.
גועל נפש.