5 תשובות
לרמוז לו את השאלה שלך
אלינה, תמשיכי הלאה...
תהיי איתו פנים מול פנים ותשאלי אותו, אתה אוהב אותי? את תדעי לבד כבר חיים שלי
להתנשק עם בן אחר מול הפרצוף שלו ולראות מה התגובה
תשאלי אותו שאלה על משהו שעשיתם כשהייתם בייחד ותראי איך הוא מגיב