תשובה אחת
באמצעות מישהו שילך וידבר איתו עליך בלי שהוא יודע ששלחת אות ומי ששלחת אותו יבין אם האקס עדין אוהב אותך או לא ותקבלי תשובה...