2 תשובות
למעלה מימין הפניה אל השר + כתובת המשרד ומשמאל תאריך הפניה.

בהמשך ובמרכז "הנדון: ***** (שהכוכביות הן נושא הפניה) והכל עם קו תחתי.

בתחילת המכתב: כבוד השר, (או השרה)

מעבר לכך, במכתב עצמו אנחנו מציעים כתיבה טבעית וזורמת אבל להקפיד על:
מערכת סטיפס
ראו דוגמה והדרכה לכתיבת מכתבים רשמיים - בתגית "מכתבים רשמיים, דוגמאות מכתבים".
מערכת סטיפס