3 תשובות
כן, הצום מתחיל היום בערב ונגמר ביום שלישי בערב
לגבי השעות- בכל עיר הצום נכנס בשעה אחרת
צום ט באב יחול ביום שלישי ט' אב תשע"ד (5.8.2014)
כניסת הצום
שקיעת החמה
שני 4.8.2014

יציאת הצום
יום שלישי
5.8.2014

ירושלים 19:38 20:12
תל אביב 19:36 20:04
חיפה 19:39 20:05
באר שבע 19:36 20:02ץ
קח לוח שנה:
שריה מומחה סטיפס