5 תשובות
כנראה שמצאו חלקים מהגופה.
אמרו לי שמצאו חלקים מהגופה שלו
זה מזעזע, מצאו חלקים ממנה.
יש מספיק סימנים שנמצאו עליו כדי לאפשר הלוויה על פי ההלכה.
מצאו חלקים מהגופה..