תשובה אחת
בתמיסת כוהל במים (לא "תערובת"), מולקולות הכוהל הבודדות מפוזרות בין מולקולות המים.
בתערובת שמן ומים, תחליב (כמו חלב), טיפות שמן, כל אחת בנויה ממיליוני מולקולות זהות, מפוזרות במים.
ראה את הציור "תמיסה" בעמוד הראשון כאן, ואת הציור "תחליב / אמולסיה" בעמוד 4.