2 תשובות
מוסתערבים לא?
חלק מיחידת 8200, מסתערבים, חלק מדובר צה"ל, ויש עוד כמה תפקידים שדורשים ערבית ואת לא חייבת לדעת יש גם תפקידים שמלמדים אותך בזמן השירות או לפניו