6 תשובות
תשובה בקישור.
חוקרת
זה כמו שאני ישאל למה צריך רוצחים ואנסים בעולם?
אין מה לעשות אלו החיים צריך להתמודד
יש סיבה לכל דבר רק אנחנו עדיין לא מצאנו או שלא מכפסים!
אפשר להגיד גם בהכי פשוט למה צריך את האריה (שיואכל זברות:-)
צריך יתושים כי כך הוא מעגל החיים הצפרדע אוכל את היתושים ומכן הלא. משאוכל את הצפרדע.. ובסוף אנחנו אוכלים את זה
OMW
כדי שיהיה לשממיות מה לאכול, ז'תומרת במקרה שנגמרו להן הפרפרים:-)
שרוליק
אני מניח שהן חיה רעה שבאה לעולם בשל נדרים שלא קוימו
אנונימי