6 תשובות
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Mosquitos/Pages/default.aspx
ביצים
נקבות היתושים, זקוקות לחלבונים שבדם שלנו כדי ליצור את הביצים. הן מחפשות בדם אחרי חלבונים שלא נמצאים בתזונה הקבועה של היתושים, לא בצוף ולא במיצי הפירות.
היתושים מתרבים באזורים עם מקווה מים או מים עומדים, כמו אזורים של חוף הים, אגמים, בריכות, שלוליות, ביצות וכדומה. היתושים פעילים בעיקר בקיץ, ואת החורף הם מעבירים כביצים.
שואל השאלה:
איזה רע זה
להביא ילדים תמורת דם של בני אנוש שחושבים על זה
אין לי בעיה לתרום דם בשביל יתושים מהממים.

וביצים