3 תשובות
אפשר גם וגם ונראה לי שלא
יורו יותר נכון להגיד, אם תגידי אירו יכולים לא להבין אותך
סליחה, ההפך, אירו נכון להגיד באירופה