5 תשובות
1 יורו = 5 שקל, זה כול פעם זז אבל זה הכיוון
וכך הוא נראה

http://www.bing.com/images/search?q=%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%95&view=detail&id=6AA8379456B7D0FAFED943A71DDCB2DC1134030C&first=0&FORM=IDFRIR
יורו = אירו
יורו ואירו זה אותו דבר וזה ניראה ככה
http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95&um=1&hl=iw&tbm=isch&tbnid=9GeSeY8psL5YiM:&imgrefurl=http://newsroom.easy-forex.com/tag/%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2595/page/2&docid=GAGBUvjhwb2hDM&w=300&h=225&ei=kmmHTpP0Fori4QTrkqTKCw&zoom=1&iact=hc&vpx=890&vpy=196&dur=1174&hovh=180&hovw=240&tx=68&ty=52&page=1&tbnh=146&tbnw=207&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1366&bih=667
מאה יורו זה 470 ש''ח.. אבל יותר טוב לעבוד אם דולרים לצורך קניות למה קי יורו משחק אם הערך שלא אבל דולרים לא כול כך אז מציעה על דולרים יותר.
יורו ואירו זה אותו המטבע
והשווי שלהם נקבע מידי יום במסחר בבורסות
זה יכול להיות שבמשך כל השבוע האירו יעלה
ויכול להיות גם שירד
הכל תלוי במסחר בבורסות