תשובה אחת
שבירת צלחת מסמלת מזל טוב.
אם יש עימות או ריב - המסר הוא שעתיד להיות פיוס.